Katedra
Wirusologii Molekularnej
Gdańsk
Wersja
językowa
Zainteresowania naukowe:
Biologia molekularna zwierzęcych i ludzkich wirusów, z naciskiem na wirusy z rodziny
Flaviviridae i Herpesviridae, stanowi główne pole zainteresowań naukowych
laboratorium.

Materiałem genetycznym wirusów należących do pierwszej z wymienionych grup jest  
jednoniciowe RNA o dodatniej polarności.  Są one głównych czynnikiem etiologicznym
licznych chorób ludzi i zwierząt (np. wirus zapalenia wątroby typu C - HCV, wirus
klasycznego pomoru świń - CSFV).  

Druga grupa - herpeswirusy, to duża rodzina wirusów posiadających genom w postaci
dwuniciowego DNA. Wirusy te są powszechnie występującymi patogenami ludzkimi,
takimi jak Herpes Simplex 1 i 2 oraz Varicella Zoster (wywołująca ospę wietrzną i
półpasiec) a także patogenami zwierzącymi ważnymi nie tylko z ekonomicznego punktu
widzenia lecz także jako organizmy modelowe do badań naukowych.
Głównym obszarem zainteresowań laboratorium jest zastasowanie różnych
systemów ekspresyjnych do produkcji białek wirusowych które mogą być
potencjalnie wykorzystane jako szczepionki lub jako elementy nowoczesnych testów
diagnostycznych.  Poza używaniem szerokiego spektrum klasycznych metod biologii
molekularnej, laboratorium specjalizuje się także w ekspresjii obcych genów w
komórkach owadzich z użyciem bakulowirusowego systemu ekspresji białek.
Zakład Biologii Molekularnej Wirusów
Zakład Szczepionek Rekombinowanych