Projekt jest realizowany przez zespół naukowców z Pracowni Biologii Molekularnej Wirusów, pracujących pod opieką
kierownik Pracowni – prof. Krystyny Bieńkowskiej-Szewczyk. Wspierają nas eksperci  z wieloletnim doświadczeniem w
modelowaniu molekularnym/badaniach strukturalnych białek (współpraca z dr hab. Sylwią Rodziewicz-Motowidło i mgr
Natalią Karską z Katedry Chemii Medycznej i z zespołem prof. Adama Liwo z Zakładu Modelowania Molekularnego
Wydziału Chemii UG ) oraz eksperci w dziedzinie biologii molekularnej herpeswirusów i ich oddziaływania z układem
immunologicznym ze współpracujących ośrodków zagranicznych : zespołów Prof. Hermana Favoreela, Uniwersytet
Ghent, Belgia i Prof. Emmanuela Wiertza, University Medical Center Utrecht, Holandia.


Dr Andrea Lipińska
Kierownik Projektu, adiunkt (od 2008 r.) w Pracowni Biologii Molekularnej Wirusów Katedry Wirusologii Molekularnej
MWB UG-GUMed, kierowanej przez prof. dr hab. Krystynę Bieńkowską-Szewczyk. Odpowiada za założenia
merytoryczne projektu, jego koordynację, zadania administracyjne, zadania badawcze z wykorzystaniem metod
immunologicznych i biochemicznych, cytometrii przepływowej i immunofluorescencji-mikroskopii konfokalnej.
Dr Lipińska jest absolwentką Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii
Medycznej w Gdańsku (1996-1999). Rozprawę doktorską zatytułowaną “Identification and characterization of bovine
herpesvirus 1 (BHV-1) proteins interfering with the host immune response”, przygotowaną pod opieką prof. dr hab.
Krystyny Bieńkowskiej-Szewczyk, obroniła w 2006 roku, uzyskując stopień doktora nauk biologicznych w zakresie
biochemii. Część badań pracy doktorskiej została przeprowadzona w ramach stypendiów FEBS (FEBS Summer
Fellowship, Collaborative Experimental Scholarship for Central and Eastern Europe) w laboratorium Prof. Emanuela
Wiertza w Holandii.
Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych dr Lipińskiej jest „ucieczka immunologiczna” herpeswirusów, transport wewnątrzkomórkowy białek i wektory wirusowe.

Mgr Agnieszka Brzozowska
Biolog molekularny i wirusolog, ekspert wbadaniach kinazy serynowo-treoninowej US3 herpeswirusów - tematyki, którą
wprowadziła do Pracowni Biologii Molekularnej Wirusów i która stanowi główną część jej pracy doktorskiej.

Mgr Małgorzata Graul (stypendium doktoranckie FNP od lipca 2012): absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału
Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (rocznik 2011), uczestniczka Life
Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies (LiSMIDoS).

Mgr Dorota Lesiak (stypendium doktoranckie FNP od lipca 2012) absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału
Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (rocznik 2010), uczestniczka Life
Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies (LiSMIDoS).
Program Pomost