Kierownik projektu:

Dr Andrea Lipińska
Kierownik Projektu, adiunkt (od 2008 r.) w Pracowni Biologii Molekularnej Wirusów Katedry Wirusologii Molekularnej
MWB UG-GUMed, kierowanej przez prof. dr hab. Krystynę Bieńkowską-Szewczyk. Odpowiada za założenia
merytoryczne projektu, jego koordynację, zadania administracyjne, zadania badawcze z wykorzystaniem metod
immunologicznych i biochemicznych, cytometrii przepływowej i immunofluorescencji-mikroskopii konfokalnej.
Dr Lipińska jest absolwentką Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii
Medycznej w Gdańsku (1996-1999). Rozprawę doktorską zatytułowaną “Identification and characterization of bovine
herpesvirus 1 (BHV-1) proteins interfering with the host immune response”, przygotowaną pod opieką prof. dr hab.
Krystyny Bieńkowskiej-Szewczyk, obroniła w 2006 roku, uzyskując stopień doktora nauk biologicznych w zakresie
biochemii. Część badań pracy doktorskiej została przeprowadzona w ramach stypendiów FEBS (FEBS Summer
Fellowship, Collaborative Experimental Scholarship for Central and Eastern Europe) w laboratorium Prof. Emanuela
Wiertza w Holandii.
Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych dr Lipińskiej jest „ucieczka immunologiczna” herpeswirusów,
transport wewnątrzkomórkowy białek i wektory wirusowe.


Publikacje:

1. Verweij M.C.*, Lipińska A.D.*(równorzędni pierwszy autorzy), Koppers-Lalic D., Quinten E., Funke J., van Leeuwen
H.C., Bieńkowska-Szewczyk K., Koch J., Ressing M.E., Wiertz E.J. Structural and functional analysis of the TAP-
inhibiting UL49.5 proteins of varicelloviruses. Molecular Immunology (2011) 48:2038-2051.

2. Verweij M.C., Lipinska A.D., Koppers-Lalic D., van Leeuwen W.F., Cohen J.I., Kinchington P.R., Messaoudi I.,
Bienkowska-Szewczyk K., Ressing M.E., Rijsewijk F.A., Wiertz E.J.  The capacity of UL49. 5 proteins to inhibit TAP is
widely distributed among members of the genus Varicellovirus. Journal of Virology (2011) 85:2351-2363.

3. Lipińska A., Bieńkowska-Szewczyk K. Nowe szczepionki przeciw herpeswirusom i wektory herpeswirusowe w
terapii człowieka. Postępy Mikrobiologii (2010) 49: 199-207.

4. Brzozowska A., Rychlowski M., Lipinska A.D., Bienkowska-Szewczyk K. Point mutations in BHV-1 Us3 gene abolish its ability to induce cytoskeletal changes in various cell types. Veterinary Microbiology (2010) 143:8-13.

5. Grabowska A.K., Lipinska A.D., Rohde J., Szewczyk B., Bienkowska-Szewczyk K., Rziha H.J. New baculovirus
recombinants expressing Pseudorabies virus (PRV) glycoproteins protect mice against lethal challenge infection.
Vaccine (2009) 27:3584-3591.

6. Koppers-Lalic D.*, Verweij M.C.* (równorzędni pierwszy autorzy), Lipińska A.D., Wang Y., Quinten E., Reits E.A.,
Koch J., Loch S., Marcondes Rezende M., Daus F., Bieńkowska-Szewczyk K., Osterrieder N., Mettenleiter T.C.,
Heemskerk M.H., Tampé R., Neefjes J.J., Chowdhury S.I., Ressing M.E., Rijsewijk F.A., Wiertz E.J. Varicellovirus UL
49.5 proteins differentially affect the function of the transporter associated with antigen processing, TAP. PLoS
Pathogens (2008) 4(5):e1000080.

7. Lipińska A.D., Koppers-Lalic D., Rychłowski M., Admiraal P., Rijsewijk F.A., Bieńkowska-Szewczyk K., Wiertz E.J.
Bovine herpesvirus 1 UL49. 5 protein inhibits the transporter associated with antigen processing despite complex
formation with glycoprotein M. Journal of Virology (2006) 80:5822-3582

8. Koppers-Lalic D., Reits E.A., Ressing M.E., Lipinska A.D., Abele R., Koch J., Marcondes Rezende M., Admiraal P.,
van Leeuwen D., Bienkowska-Szewczyk K., Mettenleiter T.C., Rijsewijk F.A., Tampé R., Neefjes J., Wiertz E.J.
Varicelloviruses avoid T cell recognition by UL49.5-mediated inactivation of the transporter associated with antigen
processing. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. (2005) 102:5144-5149.
Program Pomost