Kontakt:

Dr Andrea Lipińska
Kierownik Projektu
Tel.:58 523 6382
E-mail: andrea@biotech.ug.gda.pl

Katedra Wirusologii Molekularnej
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG – GUMed
ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk
Tel.: 58 5236381  – sekretariat
Program Pomost