Tytuł projektu: "Zgłębiając nowe mechanizmy
„ucieczki immunologicznej” herpeswirusów –
poszukiwanie nowych strategii udoskonalania
szczepionek przeciwwirusowych i wektorów
wirusowych stosowanych jako terapeutyki" /
„Exploring new immune evasion mechanisms of
herpesviruses - the search for improvement
strategies of anti-herpesviral vaccines and
virus-based therapeutics”
Kierownik projektu: Dr Andrea Lipińska
Program Pomost
Aktualności:

Zakończyliśmy rekrutację do stypendiów doktoranckich w ramach projektu POMOST na okres: 01.07.2012-30.06.2013.
Serdecznie witamy mgr Dorotę Lesiak i mgr Małgorzatę Graul w naszym zespole.

Realizacja projektu w ramach programu POMOST („Dotacje na innowacje”) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (www.fnp.org.pl) jest współfinansowana
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (
www.poig.gov.pl).
English version:
Copyright © 2012 KWM. All rights reserved.