Katedra
Wirusologii Molekularnej
Gdańsk
Katedra Wirusologii Molekularnej jest podzielona na dwie
pracownie:

- Zakład Biologii Molekularnej Wirusów
- Zakład Szczepionek Rekombinowanych


Geneza i rozwój osobowy Katedry:

W dniu 27 czerwca 1996 roku utworzony zostaje na Wydziale Zakład
Wirusologii Molekularnej, przekształcony 27 listopada 2003 w Katedrę
Wirusologii Molekularnej. Kierownikiem Zakładu a później Katedry
zostaje prof. dr hab.Bogusław Szewczyk. W dniu 24 czerwca 2005 roku w Katedrze utworzono dwie pracownie: Pracownię Biologii Molekularnej Wirusów oraz Pracownię Szczepionek Rekombinowanych, które funkcjonują do chwili obecnej.


Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami
naukowymi:

Pracownia Biologii Molekularnej Wirusów ściśle współpracuje z
wieloma europejskimi i amerykańskimi zespołami badawczymi.
Obecnie głównymi źródłami finansowania są 2 projekty EU w ramach 6-tego Programu Ramowego UE dotyczące poszukiwania nowych metod terapii zakażeń powodowanych przez wirusy, oraz komplementarne granty SPB uzyskane z MNiSW.

Od roku 1998 uczesniczymy w wielu międzynarodowych projektów
finansowanych z funduszy europejskich. Niektórzy z naszych bliskich
partnerów zagranicznych to: prof.E. Wiertz, Leiden University (LUMC),
The Netherlands; prof. A.Patel, Institute of Virology, MRC  Glasgow ,
UK; prof. A. Nicosia , Okairos company, Italy; prof. H. Favoreel, Gent
University, Belgium;  Dr J.K. Ball, University of Nottingham, UK.


Badania nad białkami wirusowymi odpowiedzialnymi za osłabianie
odpowiedzi immunologicznej gospodarza podczas infekcji
herpeswirusem są prowadzone we współpracy z uniwersytetem w
Leiden w Holandii oraz z uniwersytetem w Ghent w Belgii.

Pracownia Szczepionek Rekombinownych współpracuje z kilkoma
zagranicznymi ośrodkami naukowymi i wieloma zespołami naukowymi
w kraju. W badaniach nad zastosowaniem bakulowirusa jako
biopestycydu współpracuje z Biological Control Unit EMBRAPA i
University of Goiania w Brazylii.

Badania dotyczące wpływu inhibitorów glikozylacji na replikację
flawiwirusów są prowadzone we współpracy z Instytutem
Farmaceutycznym w Warszawie, Politechniką Śląską oraz MRC,
Glasgow.

Prace nad rekombinowaną szczepionką przeciw ptasiej grypie są
finansowane w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. W
konsorcjum badawczym uczestniczy między innymi Instytut
Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie, Instytut Biochemii i
Biofizyki PAN w Warszawie i Państwowy Instytut Weterynaryjny w
Puławach.
Wersja
językowa